Velkommen til Støver skole

Støver skole er en 1-7 skole med om lag 200 elever og 31 ansatte. Skolen som er en av byens eldste ligger flott plassert på Bertnes om lag 10 km utenfor Bodø sentrum.

Støver skole er en av Bodøs eldste skoler og ble etablert i 1892. Skolebygget vi bruker pr i dag er fra 1977 og ble tatt i bruk 13.april 1977. Skolen ligger idyllisk til på Bertnes og har kort avstand til flotte naturområder som også benyttes i opplæringen. Landbruksområdet Fenes, strandsonen, Futelva og elveparken er eksempler på områder som gjevnlig benyttes av skolen og SFO.

 • Priser - SFO 2019

  Bodø kommune har fastsatt prisene for SFO gjeldende fra 1.1.2019. Prisene inkluderer et enkelt måltid.

 • Digital meldingsbok

  Støver skole har nå tatt i bruk Visma Flyt skole som digital meldingsbok.

 • Visma Flyt Skole - Foresatte

  Foreldre og foresatte har nå tilgang til Visma Flyt skole som er skolens elevadministrative system. Vi ønsker at dere sjekker alle opplysningene som ligger i Visma: adresse/e-post/telefon.

 • Søskenmoderasjon

  Bodø kommune har innført søskenmoderasjon i SFO gjeldende fra skoleåret 2018/19.

 • Parkering

  Vi ønsker med dette å rette litt oppmerksomhet mot parkering i forbindelse med henting og levering av barn på skolen/SFO

 • Sykling til skolen

  Forskrift til opplæringsloven § 12.1 har fått en endring som berører bruk av sykkel til og fra skolen.

 • Skolebuss

  Skyss til og fra skolen besørges av SB Nordlandsbuss.